Hoppa direkt till innehåll
Felanmälan
Testa din anslutning
Speedtest är ett snabbt och enkelt sätt att testa bandbredden och fördröjningen för din nätverksanslutning.
Teknisk support tillhandahålls av den tjänsteleverantör du har avtal med. Du ska inte behöva kontakta stadsnätet vid felanmälan.
Så här går en felanmälan till
  • Kontakta din leverantör.
  • Leverantören felsöker tillsammans med dig över telefon.
  • Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
  • Leverantören kontaktar stadsnätet för att göra felanmälan.
  • Stadsnätet felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat. I förekommande fall så vidarebefordrar stadsnätet ärendet till fastighetsnätsbyggaren.
  • Leverantören återkommer till dig med besked.
  • Du hittar telefon och kontaktuppgifter till alla leverantörer nedan.
Testa din anslutning - Speedtest är ett snabbt och enkelt sätt att testa bandbredden och fördröjningen för din nätverksanslutning.